FORGOT YOUR DETAILS?

Zakres prac obejmuje wszystkie etapy inwestycji zaczynając od przedstawienia koncepcji po projekty budowlane, wykonawcze a na nadzorze autorskim kończąc. Oferujemy kompleksową obsługę uwalniając Inwestora od załatwiania wszelakich formalności , kontaktu z urzędami, dostarczania wiecznie brakujących dokumentów i wniosków.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces administracyjno – budowlany, począwszy od złożenia niezbędnych wniosków o uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzimy oraz złożymy wniosek o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę, mając Twoje pełnomocnictwo przejdziemy przez wszystkie konieczne procedury administracyjne. Uwzględniając uwagi Inwestora sporządzimy projekt koncepcyjny budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, projekty do wglądu w technologii 3D. Zakres naszych usług obejmuje wszystkie branże: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne oraz elektroenergetyczne. Prowadząc nadzór na budowie kontrolujemy poprawność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną dokumentacją budowlaną.

Do góry